Klarstein Victoria 4 Zonen, gáztűzhely, 4 gázégő, kerámia üveg, fekete

79,790.00 Ft

Klarstein Victoria 4 Zonen, gáztűzhely, 4 gázégő, kerámia üveg, fekete

79,790.00 Ft

A bolthoz klarstein.hu