Klarstein Espressionata Gusto, eszpresszó kávéfőző, 1100W. 15 bar nyomás

47,190.00 Ft

Klarstein Espressionata Gusto, eszpresszó kávéfőző, 1100W. 15 bar nyomás

47,190.00 Ft

A bolthoz klarstein.hu